shop

Personalització dels valors de marca en retail marketing

Customer experience i la personalització del punt de venda

El punt de venda en retail màrqueting és un dels moments clau per a donar valor afegit i gestionar el branding d’una marca. Sorprendre i crear la millor experiència de compra pels clients ha de ser un dels aspectes imprescindibles a tenir en compte dins la planificació de mitjans de l’estratègia de màrqueting, més enllà de considerar el punt de venda únicament com a punt de distribució.

Els valors de marca són l’essència que l’empresa vol transmetre d’ella mateixa i la percepció que aquesta espera que tingui el consumidor. Determinar-los és bàsic per tal de poder treballar els missatges i tots els aspectes que connecten empresa i usuari generant emocions i experències, tan dins o fora del punt de venda.

El futur del retail es basa en la customer experience i la personalització del punt de venda, dos paradigmes nous dins el màrqueting estratègic tal com vam comentar a l’article sobre les 4’R del Retail Marketing. El punt de venda ha de relacionar la marca amb allò que genera interès al consumidor i l’identifica, per tal de fer-lo sentir còmode, emocionar-lo i impulsar-lo a comprar, després d’haver gaudit de la millor experiència de compra.

Treballar el branding retail al punt de venda és vital per a crear percepcions i emocions en el consumidor i que alhora aquest les retingui en la seva ment. Controlar la percepció que el client té de la nostra marca en el punt de venda és essencial, ja que ha d’inspirar els valors de l’empresa i ha de permetre que quan el client hi sigui, sàpiga on es troba. El redisseny de l’experiència de compra és imprescindible i és una de les tendències més importants d’aquest 2018.

La creativitat al punt de venda és la clau per cridar l’atenció i establir aquests vincles emocionals amb la marca. Els valors d’aquesta es poden transmetre de moltes maneres, des de la distribució dels elements fins als missatges i l’interiorisme. Qualsevol element ubicat o no al punt de venda està comunicant i transmetent: des d’una tipografia fins a un estil de cadira, o d’una mala indicació a un obsequi. Alhora també es poden utilitzar tècniques per a potenciar el valor de marca i fer que els usuaris percebin els valors que volem transmetre, com ara a través d’audiomàrqueting, el màrqueting olfactiu, la intel·ligència artificial, etc.

Treballant tots aquests aspectes aconseguirem un lligam emocional amb la marca i ser la millor opció pel nostre client. La percepció que tenim del punt de venda o de la marca queda emmagatzemada en forma d’emoció i d’experiència, i és la millor opció per a convèncer l’usuari.

 

Si vols estar al podi de les preferències del teu client i busques la teva consultoria retail, contacta amb Evvo Retail. Et dissenyarem la millor experiència de compra al teu punt de venda.