shop

consultoria retail

Servei d’assessoria professional especialitzada en solucions retail, per orientar les marques en el pla estratègic de marketing al punt de venda. A Evvo Retail som consultors retail basats en la innovació, l’anàlisi de la experiència del client i la creació d’estratègies de retail omnicanal.

INVESTIGACIÓ

Explorem el comportament, les motivacions i les decisions del comprador, i auditem la marca per saber què i com s’ha fet, per a aconseguir els objectius de marketing retail.

ESTRATÈGIA RETAIL

Ideem un pla d’acció estratègic basat en el comportament real del consumidor i en el retail benchmarking al punt de venda, des d’una perspectiva cross channel.

retail transformation

Transformem i optimitzem el punt de venda estratègicament, per fer rellevant la teva marca. T’acompanyem en tot el restyling del teu negoci.

Analitzem l'entorn i la seva evolució per projectar-nos al futur

El mètode Evvo

Estratègia amb garantia de resultats

INVESTIGACIÓ

EL MERCAT

Rigorós anàlisis de mercat, entorn, ubicació i competència per identificar les necessitats i possibilitats. Ens posem al lloc de la marca per a determinar l’estratègia del punt de venda, d’acord amb el comportament del client i les seves motivacions de compra. 

EL COMPRADOR

 Explorem el comportament, les motivacions i les decisions del comprador i del públic objectiu.

LA MARCA

 Auditem la marca i els productes al punt de venda per saber què i com s’ha fet, per a aconseguir els objectius de marketing retail. 

EL CONCEPTE

RETAIL THINKING

Retail thinking en estat pur. Innovació i creativitat per a fer créixer les vendes i la fidelització amb els clients, gràcies a la creació d'una customer experience inoblidable. 

ESTRATÈGIA RETAIL

Estratègia de marketing per a revolucionar el punt de venda, centrada en oferir la màxima rendibilitat a la marca i una experiència de compra inoblidable que faci protagonista el client.
· Definició de posicionament 
· Definició de l’espai comercial
· Identitat i comunicació gràfica

L’ESPAI

INNOVACIÓ I DISSENY

Implementació de l’estratègia retail al punt de venda, amb l’objectiu de ser la marca referent a través de formes de promoció creatives, espais singulars, automatització del marketing, innovació i lideratge en la customer experience, etc. 

I+D

EVOLUCIÓ

Benchmarking i millora avançada del negoci, com a clau per a encarar el futur. Supervisió del projecte pel seu perfeccionament i excel·lència en resultats.