shop

Evvo Retail forma part de la nova estrategia retail de Sunka, el cor de Plusfresc

L’innovador supermercat Sunka, de Plusfresc. Un exercici de concepte i forma.

Fa 20 anys Plusfresc va iniciar l’aventura Sunka, un nou concepte de supermercat que en poc temps va esdevenir un referent en el sector de la distribució d’alimentació. Dues dècades després, des d’Evvo Retail hem treballat al costat de l’empresa Supsa per tal de mantenir l’essència d’innovació i avantguarda de Sunka, a través d’una estratègia de marketing retail que aconseguís la (r)evolució del seu punt de venda.

Hem treballat l’estratègia de marketing retail de Sunka, un nou concepte de Supermercat de Plusfresc, innovador i emblemàtic.

La base del projecte Sunka va ser un treball teòric i conceptual, previ a la seva formalització final, que tenia com a objectiu facilitar la compra diària als clients i clientes, amb uns serveis i solucions del tot innovadores, en un espai suggerent i, a la vegada, contemporani.

 

Un pas endavant en l’experiència de compra

Al llarg dels darrers anys, els diferents equips de Plusfresc han treballat per pensar com seria el futur de la cadena, amb relació als canvis que es van succeint en el sector i les seves pròpies motivacions de millora continua; imaginant de quina millor manera podrien oferir als seus clients i clientes una millor experiència de compra en els seus punts de venda, posant al mateix temps tota l’atenció en l’evolució de les noves tecnologies i els entorns omnicanal o “on-off”.

El resultat és una proposta basada en diferents càpsules que estan enfocades a noves famílies de productes generant, alhora, espais específics dins del punt de venda, per tal de potenciar la seva singularitat. Per a donar cabuda a aquestes noves seccions i poder-ho fer de manera esponjada i pràctica, es va poder ampliar la superfície de venda fins als 2.000 metres que tindrà la configuració de la nova botiga.

Posteriorment, fa dos anys, es va iniciar el procés de conceptualització i formalització del nou espai. A part d’un interessant procés teòric basat en els estudis previs interns, es va dur a terme un intens treball de camp a través de la visita de ciutats emblemàtiques, on vam localitzar, no únicament projectes de retail rellevants, a la cerca de la més puntera innovació, sinó també aquelles influències artístiques i arquitectòniques, que pensàvem ens podrien ajudar a nodrir el projecte. Amb aquest objectiu es va establir un pla de viatges que ens va portar a visitar Kiev, Colònia, Düsseldorf i per extensió la conca del Rhur, Florència, París així com, en l’àmbit nacional, Barcelona, Madrid, San Sebastià i Sevilla, entre altres.

 

Un nou punt de venda amb valors, com a pilars del projecte

Aquest estudi previ s’ha reflectit en el projecte arquitectònic i d’interior de la mateixa botiga, però de manera més important en el que va esdevenir la base conceptual del nou Sunka. El treball eminentment teòric es pot traduir en una paraula que ha estat el fil conductor del nou projecte: l’amor. L’amor en tres vessants diferenciades entre si, però íntimament lligades: l’amor per Lleida, pel medi ambient i per les persones.

Sunka vol ser un homenatge a les terres lleidatanes, de manera que tot l’espai està ple de records i referències al territori. A l’artesania, a l’art, a la cultura, al treball dels homes i les dones de la terra, als productes de proximitat i els frescos… Lleida està present en tots els racons de la botiga com una reivindicació ferma dels valors i les arrels.

Sense tenir cura del nostre planeta i dels seus recursos naturals, no pot haver-hi futur. En aquest sentit, Sunka se suma a la preocupació per la qualitat del conreu dels productes que consumim, així com en la utilització d’energies renovables i l’eficiència energètica. El supermercat fa anys treballa en la reducció de plàstic al punt de venda, que se suma amb l’eliminació al 100% de l’ús de bosses de plàstic, que va adoptar fa anys. Pel que fa al medi ambient, Sunka també considera l’aprofitament del producte que posa a la venda en la seva vida útil i el seu posterior destí, per tal d’evitar el malbaratament alimentari.

Finalment,  l’amor a les persones ha estat sempre present a l’ADN de la marca. L’estratègia retail sempre ha tingut el benestar de les persones com a eix central, ja des dels seus inicis. L’objectiu ha estat convertir el temps invertit en la compra diària en estones de satisfacció, on disposar dels millors productes del mercat, especialment els frescos.

Sunka també posa especial atenció a les necessitats de les persones més vulnerables, a qui destina els productes frescos sobrers, així com moltes altres mesures de responsabilitat social corporativa.

 

Sunka esdevé un projecte únic, pensat en tot moment per aportar, amb la màxima sensibilitat, benestar a les persones, a través de les seves accions del dia a dia. Des d’Evvo Retail és un plaer formar part de projectes amb valors i desenvolupar estratègies retail coherents i responsables.