“La nostra més gran recompensa és imaginar que, fent bé la nostra feina, podem col·laborar a que la vida de les persones sigui una mica millor.
Aquest és el nostre compromís i el nostre repte.”

“La nostra més gran recompensa és imaginar que, fent bé la nostra feina, podem col·laborar a que la vida de les persones sigui una mica millor.
Aquest és el nostre compromís i el nostre repte.”

EVVO
PROJECTES DE RETAIL
EVVO
SUPERMERCAT PLUSFRESC BARCELONA
01

MÀRQUETING
ESTRATÈGIC

ESPECIALISTES EN MÀRQUETING ESTRATÈGIC
Busquem un millor posicionament estratègic de la seva empresa o espai comercial per tal d’aconseguir un avantatge competitiu amb un clar enfoc a l’obtenció de resultats.

building
ESTRATÈGIA, PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ
02

INNOVACIÓ
PUNT DE VENDA

Dissenyem espais amb personalitat pròpia, que comuniquen emocions i que aporten noves experiències de compra als clients finals.
Botigues | Supermercats | Centres comercials | Cadenes i franquícies | Convenience Stores | Pop Up Stores | Restaurants | Oficines | Escoles | Corners

building
ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI I ELS PRODUCTES
03

COMUNICACIÓ

Estratègia de posicionament de marca basat en l’anàlisi de les necessitats del client, el mercat i la seva evolució futura.

building
ANÀLISI DE LES NECESSITATS COMUNICATIVES. INTERACCIÓ.

E

V

V

O

Solucions evvo

Aconseguim espais ben posicionats en el mercat, que comuniquin amb el client
i millorin la seva experiència de compra.

Estem enfocats a assolir resultats.

EXPERIÈNCIES
I PROJECTES

La nostra experiència no és una llista de clients. El nostre èxit són els seus resultats.