ESPECIALISTES EN
MARKETING ESTRATÈGIC
I INNOVACIÓ EN PUNT DE VENDA.

Una vegada vam pensar quines coses importants havíem fet a la vida i el resultat cap en una caixa molt petita.
Què vam aprendre?
Que no és important el que hem fet,
sinó el que farem.

01

MARKETING
ESTRATÈGIC

ESPECIALISTES EN MARKETING ESTRATÈGIC
Busquem un millor posicionament estratègic de la seva empresa o espai comercial per tal d’aconseguir un avantatge competitiu amb un clar enfoc a l’obtenció de resultats.

building
ESTRATÈGIA, PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ
02

INNOVACIÓ
PUNT DE VENDA

Dissenyem espais amb personalitat pròpia, que comuniquen emocions i que aporten noves experiències de compra als clients finals.
Botigues | Supermercats | Centres comercials | Cadenes i franquícies | Convenience Stores | Pop Up Stores | Restaurants | Oficines | Escoles | Corners

building
ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI I ELS PRODUCTES
03

COMUNICACIÓ

Estratègia de posicionament de marca basat en l’anàlisi de les necessitats del client, el mercat i la seva evolució futura.

building
ANÀLISI DE LES NECESSITATS COMUNICATIVES. INTERACCIÓ.

E

V

V

O

Solucions evvo

Aconseguim espais ben posicionats en el mercat, que comuniquin amb el client
i millorin la seva experiència de compra.

Estem enfocats a assolir resultats.

EXPERIÈNCIES
I PROJECTES

La nostra experiència no és una llista de clients. El nostre èxit són els seus resultats.