shop

El retail design com a clau per transmetre sensacions i emocions en el punt de venda

El mercat ens demana, cada vegada de manera més insistent, que els punts de venda de pràcticament tots els sectors aportin valors diferencials que vagin més enllà dels propis productes que s’hi ofereixen, fins al punt de crear sensacions i emocions que millorin l’experiència dels usuaris i augmentin la notorietat de la mateixa marca. La disciplina que treballa la concreció d’aquests estats emotius és el Retail Design.

Escollir l’equip professional adient és clau per poder desenvolupar correctament projectes amb aquests components tan específics. 

 Aquesta especialitat es centra a portar a terme un treball analític previ profund, que ajudi a prendre decisions de manera coherent i actuï posteriorment en la seva implementació a l’espai comercial. També, al final d’aquest procés, aporti una perspectiva creativa que busqui tant la comoditat del client, com la personalitat de la marca, per tal de millorar-ne el seu posicionament vers els competidors i els resultats.

L’efectivitat del procés analític i de formalització té com a objectiu promoure una experiència de compra satisfactòria i agradable amb una gran dosi d’interacció emocional.

Com escollir un equip professional del retail design

Si una empresa decideix iniciar un projecte de Retail Design, haurà de tenir en compte certs aspectes a l’hora d’escollir l’equip professional que durà a terme el seu projecte per tal de prendre una decisió encertada: 

  •  Iniciar un procés de contacte i coneixement de l’equip humà amb qui es durà a terme el projecte i definir conjuntament  el procés a seguir i el calendari de treball 
  • Que sigui una empresa amb experiència i amb una metodologia de treball que s’adapti a cada projecte. Que treballi per fases i que, després de cadascuna d’elles, proposi al client trobades de validació i consolidació del treball portat a terme.
  • Que coordini un equip multidisciplinari que pot estar format per enginyers, arquitectes o dissenyadors d’interiors, especialistes en màrqueting estratègic i conceptual, en innovació tecnològica, en disseny industrial i gràfic, això com d’altres disciplines, que s’adaptin als requeriments de cada projecte. 
  • Que treballi amb consciència els aspectes de sostenibilitat, accessibilitat, tecnologia i innovació. 

 

A Evvo Retail estem correctament dimensionats i, en funció de cada projecte, treballem el Retail Design en 6 fases orientades a l’eficàcia i els resultats: 

  1. Anàlisi de la situació inicial i d’objectius 
  2. Definició de concepte i posicionament 
  3. Formalització de l’espai comercial i de tots els elements físics, de mobiliari i tecnològics que en formen part 
  4. Concreció de la imatge gràfica i la comunicació i l’adaptació al punt de venda 
  5. Seguiment de la implementació del projecte 
  6. Definició de l’evolució futura 

Iniciem cada projecte amb un príode d’interaccció personal amb el nostre client, a partir de la qual proposem un procés de seguiment molt proper i periòdic, per tal que es pugui anar avaluant l’evolució del projecte i la nostra aportació de valor al mateix. 

 

Contacta amb nosaltres sense compromís, ens coneixerem personalment i analitzarem conjuntament el teu projecte.