shop

La tendència del storytelling al màrqueting retail

Les històries mouen el món i per aquest motiu són tendència al màrqueting retail.  

El storytelling és una de les estratègies més potents en màrqueting estratègic, basada a explicar històries que impactin en la ment del consumidor.

L’ús de narracions en màrqueting retail ens ajuda a convèncer al client al moment d’escollir el nostre樂威壯
producte, i al seu torn mantenir-ho en el podi de les seves preferències. Amb aquesta tècnica aconseguim connectar a les persones generant emocions i experiències, que captin l’atenció del consumidor en un entorn de gran soroll mediàtic i intoxicació.

L’storytelling té un gran poder comunicatiu a través del qual el nostre target és capaç d’empatitzar, identificar-se i vincular-se a les emocions que es transmeten. D’aquesta manera, els missatges que vulguem compartir són molt més persuasius i generen un vincle emocional durador.

En màrqueting retail és essencial determinar una bona estratègia de creativitat en el punt de venda d’acord amb el fil conductor que establim. Saber com transmetrem la història, quins canals utilitzarem per sorprendre al nostre consumidor i com distribuirem el nostre missatge en el punt de venda són aspectes clau per posicionar-nos en la ment del consumidor.

A més, la tendència de l’storytelling també està relacionada amb l’omnicanalitat que comentàvem en el passat post “Retail Màrqueting i la presència online en un món omnichannel” . Les històries que expliquem a través d’aquesta estratègia de màrqueting són molt més efectives si les segmentem en diferents mitjans i suports, tenint en compte el món omnichannel. D’aquesta manera, és important que el nostre missatge s’adapti a les plataformes digitals i a les tradicionals, així com al mateix punt de venda.

Un altre dels factors que permet el stoytelling és la diferenciació a través de les emocions. Explicar històries és una de les millors maneres que el nostre client potencial ens recordi, de manera que és important determinar els nostres aspectes identificatius i valors al moment d’establir la nostra estratègia.

A Evvo Retail també ens agraden les històries i que ens les expliquin. Contacta amb nosaltres i explica’ns la teva 😉

 

Imatge: Mike Erskine