shop

Marketing ètic i sostenible, l'essència d'Evvo Retail

Marketing ètic, sostenible i amb perspectiva de futur. L’essència d’Evvo Retail

Un marketing socialment responsable, que generi impacte a l’entorn fent front a les necessitats socials reals, amb solucions ètiques, útils i centrades no només en el benefici empresarial, sinó també en l’entorn, com els treballadors, els clients, els proveïdors i la comunitat; és necessari i possible.

Les empreses som agents socials, i com a tal som parts de la societat i de l’entorn. El compromís pel bé comú forma part de la nostra responsabilitat per l’impacte econòmic, social i ambiental que generem en l’entorn.

“Behavior defines the brand more than marketing”

Més enllà d’una tendència, el marketing sostenible i ètic és una filosofia empresarial que implica una manera de fer amb perspectiva de futur. En aquest sentit, el coneixement i el desenvolupament sostenible reforcen les bases de l’avenç tecnològic, la globalització i la informatització.

 

Sostenibilitat, tecnologia i accesibilitat, pilars de la societat del futur

Des d’Evvo Retail entenem el marketing retail com una eina per millorar la qualitat de vida de les persones, i una via per aconseguir empreses compromeses i socialment responsables.

Impulsem i fomentem la transformació de marques, a través de la sostenibillitat, la innovació tecnològica i l’accessibilitat, per construir conjuntament una societat més sostenible, humana i ètica.

A Evvo Retail impulsem marques amb valors, amb l’objectiu de generar un impacte social positiu.

La investigació i la innovació sostenible, basada en l’ús de la tecnologia com a eina principal, és la base de la nostra metodologia de treball. A Evvo Retail centrem la nostra feina en la investigació constant del mercat, tan pel que fa en àmbits de disseny com d’innovació tecnològica, per tal de repensar models i reactuar perquè les marques generin un impacte positiu, centrat en l’usuari i l’entorn.

 

Més enllà de transmetre un missatge de responsabilitat social, des d’Evvo Retail treballem per millorar la societat que ens envolta a través d’accions, utilitzant el marketing i la tecnologia per comunicar els valors i beneficis que aporta la consciència social.

Descobreix com reconduir la teva estratègia de marketing retail cap a una nova perspectiva de futur.