shop

Economia circular en el marketing retail

Economia circular: compromís de futur en el sector retail

La realitat i el futur passen per l’antagonisme del model econòmic on hem arribat: de “l’agafar, fer i llençar” al “reduir, reutilitzar i reciclar”. Cada any llencem més de 100 milions de tonelades de plàstic a la natura, fet que suposa un ritme de producció i consum que, si no canviem, l’any 2050 hi haurà més plàstic que peixos als nostres oceans.

A la lluita per l’economia de la sostenibilitat, entre altres protagonistes, el màrqueting retail hi té un paper molt important.

L’economia circular apareix per posar en qüestió el sistema econòmic convencional i replantejar un model més ètic, respectuós i conscient. Aquest nou paradigma s’entén no només a través de la vessant mediambiental, sinó també de les polítiques socials i l’economia, on té impacte el màrqueting retail.

 

Economia circular en el marketing retail

Amb l’economia circular, se’ns presenta un paradigma que defuig del consum ràpid, d’utilitzar i llençar, a través d’una aposta per una realitat i un futur econòmic basat en el reciclatge, i en fer que els productes i serveis també tinguin valor en el seu manteniment i reutilització.

L’economia circular advoca per l’optimització dels materials, productes i serveix, per tal d’allargar-ne la seva vida útil.

La missió del màrqueting retail és la sostenibilitat, mitjançant una estratègia retail que contempli el poder reparar, tornar el producte o servei al seu estat original, i alhora aportar-li més qualitat, per tal de reintroduir-lo a la cadena de valor.

En aquest aspecte, són moltes les possibilitats a contemplar des de la perspectiva retail; com ara:

  • Disseny d’espais fabricats amb materials reciclables, desmuntables i reutilitzables.
  • Fabricació a través de materials reciclables o, en el millor cas, biodegradables.
  • Reutilització dels productes i serveis
  • Distribució i transport sostenible
  • Disseny de productes i espais pensats per a una segona vida útil
  • Fabricació i gestió amb el mínim residu
  • Fomentar el lloguer per davant de la compra

El model econòmic actual esgota els recursos naturals del nostre entorn i denota una gran irresponsabilitat mediambiental. Un nou sistema econòmic i social és una gran aposta per a la diferenciació, i alhora per l’ètica i els valors de les empreses que conviuen en societat.

Contacta amb Evvo retail si has pensat en replantejar la teva estratègia cap a un model més sostenible i responsable.