shop

L'accessibilitat com a compromís del màrqueting retail

Accessibilitat com a compromís del màrqueting retail

Es diu que allò que ens fa vibrar o viure una experiència que ens sorprengui i ens provoqui emocions positives, és difícil d’oblidar. Centrar-se en les necessitats del consumidor real, i tenir en compte la seva diversitat, marca la diferència. A l’era de l’infoxicació i de les estratègies de venda push, crear espais inclusius i accessibles, a més d’aportar un important valor social, és una gran oportunitat per a fer sentir al client únic.

En aquest aspecte, davant un consumidor de múltiples capacitats i incapacitats més enllà del perfil convencional, neix el màrqueting accessible o, molt millor, el màrqueting inclusiu. Un concepte de venda que considera l’accessibilitat com a part fonamental de l’experiència del consumidor, amb la finalitat d’aconseguir la plena satisfacció dels clients i fer un pas al capdavant en l’evolució humana de les empreses.

Accessibilitat com a clau del màrqueting retail: crear empreses conscients i implicades amb la societat i tots els seus matisos.

L’accessibilitat implica un concepte molt important a la humanització de l’empresa i la convivència en la societat a través de l’ètica, la responsabilitat i la consciència. El màrqueting retail té la capacitat de crear espais on les persones amb diversitat funcional es puguin desenvolupar millor, i contribuir a aconseguir un món més inclusiu.

Sabies que, a Espanya, un 9% de la població (3,5 milions de persones) pateixen algun tipus de discapacitat, i no obstant això continua sent un dels països amb menor índex d’inserció laboral de la Unió Europea?

Màrqueting inclusiu i màrqueting accessible

Les empreses poden fer un món millor. La utopia de viure en una societat accessible per a tots i totes, sense barreres ni limitis quant a l’accessibilitat, és possible. El màrqueting inclusiu i accessible pretén humanitzar les empreses i posar el perfil de consumidor plural al centre del disseny de l’estratègia de màrqueting.

El repte: crear empreses que convisquin en una societat plural, conscients i implicades i, al mateix temps, marcar la diferència a través del pensament estratègic i creatiu del màrqueting.

La diferència dels dos termes sorgeix en el moment de l’aplicació de l’estratègia, mentre que el màrqueting inclusiu compta amb un enfocament inicial de mercat, on es tenen en compte totes les diferents capacitats i necessitats físiques, sensorials, alimentàries i cognitives dels clients; el màrqueting accessible adapta el producte o servei ja ofert, “remodelant-lo” perquè pugui ser utilitzat també pels consumidors amb capacitats diferents.

 

Accessibilitat certificada

L’accessibilitat a més és un gran valor afegit que en els recents anys ha estat reconegut a través de la certificació internacional d’accessibilitat AIS (Accesibility Indicator System).

Apostar per l’accessibilitat suposa crear entorns segurs i còmodes, aptes per a qualsevol mena de client, que la certificació AIS, sustentada en la Norma AIS: 1/2018, valida i reconeix. Es tracta d’un gran aval que contribueix a la fidelització dels clients, prevenir riscos, i a ser una empresa socialment responsable.

 

Contacta amb Evvo si vols treballar l’accessibilitat en la teva estratègia de màrqueting retail.