shop

Marques ecològiques i retail màrqueting

El canvi climàtic, el descontrol dels incendis com l’actual a l’Amazones, el consumisme, la generació de residus no reciclables, … han despertat l’esperada conscienciació mundial i la pròpia mentalitat dels consumidors. Tan és així que segons dades de l’última investigació de GlobalWebIndex, el 57% dels consumidors escollirien marques sostenibles malgrat aquestes fossin més cares, mentre que el 61% dels usuaris canviarien de marca si descobrissin que no és ecològica.

El consumidor cada cop és més social. Cerca i comparteix informació sobre les marques a qui confiar i comprar, per això és essencial que aquestes treballin per transmetre els seus compromisos  i reforcin la seva responsabilitat social.

 

Marketing retail eco-friendly

Ens trobem davant una gran amenaça mediambiental, que no només afecta al treball de la imatge de la marca davant una societat preocupada, sinó també a la implementació del model de gestió del propi negoci.

La missió del màrqueting sostenible és humanitzar les empreses i conscienciar-les atorgant-lis la responsabilitat de generar un impacte positiu al medi ambient i a les persones. Tal com dèiem a l’anterior article sobre green retail, la sostenibilitat és el present i és el futur, i ha de ser un valor empresarial per compromís amb la societat.

Són moltes les grans marques que han volgut afegir-se a la tendència eco-friendly. La consciència ecològica i mediambiental i el marketing retail implica adoptar mesures i accions bàsiques per reduir l’impacte ambiental, com ara a través de la utilització de materials i equips que no el perjudiquin, reduir el consum de plàstics i envasos, millorar l’accessibilitat, digitalitzar i evitar residus no imprescindibles, entre d’altres.

Alhora també aconseguim que la nostra marca actuï com a altaveu a la societat, i recordi al consumidor la importància de la consciència social. La coherència entre les accions de la nostra marca i els missatges que transmetem al consumidor és bàsica en tot el procés de compra.

 

La diferenciació pels retailers

Ho hem de fer bé, i fer-ho saber, i aquesta ha de ser la clau de diferenciació del marketing retail. Les estadístiques no menteixen, i el cert és que hi ha hagut un augment en el consum de productes ecològics, així com d’aquells productes beneficiosos per la salut.

La feina del marketing retail és identificar les preocupacions del consumidor i allò que l’interessa i l’identifica, per satisfer les necessitats, oferint-li allò que vol al punt de venda i a tots els canals en els quals hi tingui contacte, considerant la presència omnicanal de la marca.

 

Has pensat en fer una aposta per la consciència mediambiental? La teva empresa conviu en societat, i la innovació i el compromís són essencials per diferenciar-la i implicar-la socialment. Contacta amb Evvo Retail.

 

| Imatge de Kumiko Shimizu