shop

Nous escenaris de futur i noves oportunitats retail: el moment de repensar-nos

És el moment de repensar-nos, redefinir-nos i reconstruir-nos. Repensar, perquè és evident que les noves experiències que estem vivint ens condueixen a un estil de vida nou i a una nova visió del present. Redefinir, perquè estem vivint una època que ens ha sacsejat l’escala de valors, i cal replantejar qui som i què oferim. I reconstruir, ja que la situació ens obliga a cercar nous escenaris de futur per seguir endavant.

Hem de ser camaleònics: estar oberts al canvi, redefinir estratègies i repensar el nostre model.

Canviar ens fa millors i ens reforça, però implica un exercici de crítica, i un esforç d’adaptació i flexibilitat. Molts dels models als quals estàvem acostumats ja no serviran en aquest futur proper, senzillament perquè l’escenari ha canviat, i per tant cal cercar-ne de nous.

Hem de ser camaleònics, acceptar la realitat i posar-nos a treballar per adaptar-nos el més aviat possible. No és només el nostre exterior qui ha canviat, també ho han fet els nostres valors en societat, la nostra actitud i perspectiva, i els nostres nous hàbits o experiències de compra, que han passat a ser part de la nostra vida.

 

Els reptes del marketing retail

En aquest aspecte, proposem tres grans reptes que sorgeixen de la crisis actual, i que impliquen un gran avenç per tota estratègia de marketing retail:

 

Sostenibilitat.

Més enllà de l’impacte ambiental positiu en el medi ambient, l’aïllament ens ha fet revalorar i repensar el que realment és important: trobar un millor equilibri entre el medi ambient i l’evolució general del planeta on vivim.

Ser conscients de la natura i els seus fenòmens, tant físics com biològics, redescobrir un nou món i replantejar la nostra posició en ell. El marketing retail té el repte d’incorporar aquesta perspectiva a la seva estratègia.

 

Seguretat.

El present ens ha retornat el valor a les necessitats bàsiques de la base de la Piràmide de Maslow: la seguretat, tan física com quant a salut, moral, recursos, treball… La confiança és la clau després de la sacsejada, i caldrà garantir-la amb aspectes com assegurar unes condicions d’higiene i seguretat, així com també, per exemple, disposar d’informació actualitzada sobre els protocols sanitaris.

 

Digitalització i tecnologia.

Aquesta nova situació ens ha empès a la tecnologia, i a un canvi en l’hàbit de compra del consumidor. En aquest aspecte, al món del retail se li ha tornat a presentar un repte d’avenç cap a un futur digital, i un impuls cap a l’automatització i digitalització.

 

Repensa’t, redefineix-te i reconstrueix-te. Contacta amb Evvo Retail.