shop

Retail Màrqueting i la presència online en un món omnichannel

Establir una estratègia per a la ubicació dels productes, missatges i experiències en el punt de venda és imprescindible en Retail Màrqueting, però arribats a l’era digital, el món omnichannel pren relleu per imposar-se i es converteix en un essencial.

En Retail Màrqueting hem de conèixer tots els canals recorreguts pel client durant la seva experiència de compra. Saber com interacciona, quins canals visita o saber què necessita en la presa de decisió és imprescindible per a la nostra estratègia de venda. Organitzar el contingut i fer atractiu el continent és bàsic per a aconseguir la màxima interacció amb el client.

A la vegada és vital reconèixer que ens trobem en una situació d’omnicanalitat, on partim de la base que el client ja no és conscient dun únic canal de venda, ja que avança en el seu procés de compra estigui on estigui: pot interessar-se per un producte veient la televisió, convèncer-se veient-ho exposat en un punt de venda i adquirir-ho a través de la compra online.

A l’era digital els punts de venda han de considerar aquest nou paradigma de compra, i conèixer el comportament del client com quelcom necessari. Ens trobem en una situació on és imprescindible establir una estratègia omnicanal, que estableixi les eines per atraure i fidelitzar clients a través d’una comunicació dinàmica i que fomenti la interacció.

El client és el punt central d’aquesta estratègia, ja que té el poder d’efectuar la compra de moltes maneres i mitjançant molts canals. És per aquest motiu que és imprescindible ser present al món digital, començant per situar la nostra botiga a Google My Business.

A través de la plataforma Google My Business aconseguim visibilitat i presència online, ja que situem el nostre punt de venda i ho fem visible al món digital. A més, ens permet afegir informació actualitzada i disponible, com fotografies 360º del punt de venda que permetin veure la nostra tenda i convèncer visualment al client, horaris d’obertura, etc. També permet la prescripció dels clients, a través de la valoració de la seva experiència mitjançant ressenyes.

Contacta amb Evvo. T’escoltem.

Imatge: Alejandro Escamilla