shop

Green Retail

Green retail: sostenibilitat i compromís mediambiental al punt de venda

Dir que el futur del marketing retail passa per l’adaptació a les tendències, la societat i les oportunitats no és inventar la roda, és la clau de l’èxit de les empreses que aposten pel marketing estratègic en el punt de venda.

El green retail neix de l’evolució pel compromís ambiental i és una oportunitat no només per introduir pràctiques ecofriendly al punt de venda, sinó també per connectar amb els clients més sensibles amb el medi ambient. Alhora aconseguim treballar la responsabilitat social corporativa de la nostra marca, mostrant-nos socialment responsables i diferenciant-nos de la nostra competència, i guanyem viabilitat i competitivitat empresarial, gràcies a l’estalvi energètic.

 

La tendència del futur del retail

El green retail s’ha d’entendre com una manera de renovar-nos i introduir un nou concepte de venta a la nostra empresa, d’acord als valors creixents de compromís ambiental. Suposa un canvi de mentalitat però és una aposta segura, ja que respon a una necessitat, a més de ser un valor afegit positiu pel posicionament de les marques. Tot i això, no només es tracta de ser una marca ecofriendly, sinó dur a terme pràctiques responsables al punt de venda.

Convertir els punts de venda tradicionals en green stores aportarà un important avantatge competitiu al marketing de vendes de la nostra empresa, doncs els productes i els espais responsables aporten qualitat, seguretat, confiança i prestigi.

 

Sostenibilitat com a valor empresarial

Convertir el punt de venda en un espai responsable amb el medi ambient és molt senzill, i alhora ens aportarà beneficis a llarg termini. Algunes de les pràctiques a implantar i fer un gir cap a l’empresa ecofriendly són:

  • Instal·lar il·luminació eficient. Alhora ens permetrà reduir costos i aconseguir una optimització energètica del punt de venda.
  • Utilitzar prestatges i mostradors fets amb materials naturals, com ara fusta o material reciclat. A part de donar una imatge cuidada, utilitzarem materials reciclables.
  • Incloure vegetació. No només s’afavorirà la decoració, sinó que les plantes d’interior milloraran la qualitat de l’aire del punt de venda.
  • Reducció del packaging. Contribuïm amb el medi ambient i a l’hora estalviem amb envasos innecessaris.

Entre moltes altres pràctiques que aporten valor i garanties al punt de venda, i alhora són menys perjudicials per la societat.

Contacta amb Evvo Retail si has pensat en incloure una estratègia green retail per millorar l’experiència de compra del teu client i diferenciar-te de la teva competència.