shop

Marketing retail emocional o com convertir-se en la marca de referència pels usuaris

Sabies que el 90% de les decisions de compra del client es realitzen de forma inconscient? A les etapes del procés de decisió del consumidor hi intervenen tres factors bàsics: el racional, l’emocional i l’instintiu i, entre aquestes, és majoritàriament el nostre subconscient qui assumeix la majoria de les decissions. Dedicar esforços importants a treballar els estímuls que dirigim a les emocions en el punt de venda és la clau del marketing emocional.

Marketing retail emocional per a crear marques que facin més feliç a les persones.

L’eficàcia de les accions de marketing retail estan estretament lligades a conèixer al consumidor, i per tant a generar vincles sòlids i duradors. És aquí on intervé el marketing emocional: estratègies de venda centrades en les emocions del client, amb l’objectiu de crear espais comercials que facin més feliç a les persones i millorin el seu grau d’empatia amb la marca que els hi proposa.

 

Estratègies pensades per oferir experiències emocionals al punt de venda

Les preferències del client van més enllà dels beneficis i funcionalitats racionals d’un producte o servei, ja que se centren en les emocions i en les experiències que viu. L’objectiu és reconvertir la venda en una experiència pel consumidor, vinculant-hi les emocions.

El client oblida què li has dit i què has fet, però no com el fas o l’has fet sentir.

El client, sense ser-ne conscient, valora cada dia més les experiències plaents en el punt de venda, per tant és essencial crear escenaris i vivències úniques per guanyar-nos un lloc en la seva ment i convertir-nos en la seva marca de referència.  Per aconseguir-ho cal tenir el compte tots els registres que incorporem a l’espai i que ell emularà a la seva ment i que faran que tingui un record agradable en el seu subconscient. Hem d’aconseguir que difícilment pugui traduir-los de manera conscient, siguin aquests imputs positius, com també negatius.

  • Experiència de compra personalitzada

Saber aprofitar el Big Data, gràcies a la tecnologia en el punt de venda, i conèixer el client a través del neuromarketing ens permetrà crear estratègies de marketing retail humanes, que aconsegueixin que el client torni.

La capacitat d’obtenir informació valuosa i concreta del client és bàsica per oferir promocions, missatges, recomanacions i experiències personalitzades a cada segment de públic i a través del canal adequat, d’acord amb les característiques del consumidor.

  • Comunicació experiencial

Una de les tècniques que permeten millorar l’engagement del client, i que ajuden a explotar la creativitat, el joc i l’humor en el punt de venda és la comunicació experiencial.

En aquest sentit, caldria treballar l’exterior i l’aparador de la botiga per seduir, implementar ímputs de neuromàrqueting en la definició del layout, l’elecció de colors, material i mobiliari així com als preus, il·luminació estratègica, olor, música… Per a retenir, atraure i fascinar, i crear una estratègia d’atenció al client única per a seduïr-lo.

Converteix-te en una marca única treballant el marketing experiencial des de l’estratègia a la creativitat.

Seduir, retenir, atraure, fascinar i conquistar al client potencial és la clau del màrqueting experiencial, centrat en el consumidor i en crear vincles afectius reals entre aquest i la marca. Les emocions són comuns a les persones i la capacitat que tinguem de traduïr aquestes emocions amb sentiments positius, esdevindran una eina potent per a fidelitzar els usuaris; treballa-les!

►  Contacta amb Evvo Retail si vols replantejar el teu punt de venda perquè el teu client hi visqui la millor experiència de compra.