shop

Així és com el Blockchain revolucionarà el màrqueting retail

El màrqueting retail orientat al client desconegut i anònim ja no existeix; el consumidor ara exigeix viure una experiència de compra connectada, omnicanal i personalitzada. I aquesta nova r必利勁
ealitat ens obliga a fer un rethink retail, tenint en compte les últimes tendències en màrqueting retail i com aquestes ens poden ajudar a millorar la interacció amb els nostres clients i fer que visquin una experiència de compra única.

El Blockchain, o cadena de blocs, és una tecnologia pensada per transmetre dades digitals de manera segura, a través d’una codificació molt sofisticada, que ja ha arribat a ser tendència mundial. Es tracta d’un conjunt de bases de dades connectades entre elles a través d’una xarxa de comunicacions que presenta importants possibilitats al sector del retail.

El client exigeix una experiència de compra personalitzada, a través d’una persona que més enllà de vendre-li un producte, l’assessori sobre el que necessita i el que és millor per ell. La introducció d’aquest nou sistema tecnològic revoluciona el punt de venda, ja que permet conèixer els gustos i motivacions del client, per oferir-li un tracte personalitzat.

Què pot aportar la tecnologia Blockchain al marketing retail?

El principal benefici que ens aporta el Blockchain és la hiperpersonalització, que ens permet captar les necessitats dels clients i oferir-los solucions adaptades a les seves necessitats. Les aplicacions poden ser múltiples, com ara als sistemes biomètrics, que permetin reconèixer la presència del client i les seves característiques, per poder donar-li un servei personalitzat i únic.
Aquesta tecnologia també ens permet oferir espais físics transformadors, que s’allunyin de ser estàtics, i busquin el client segons les seves preferències. Per exemple, a través de la creació d’espais flexibles i que el sorprenguin, com ara amb pantalles i plafons interactius.

Aplicat als supermercats, el Blockchain aporta una oportunitat molt interessant en relació a la confiança i fidelització del client. L’ús de la cadena de blocs als productes en el punt de venda permet informar al màxim sobre els productes i les línies de qualitat; en aquest sentit, a través d’un codi QR, per exemple, podem informar al client sobre la fabricació del producte, l’origen dels seus ingredients o com ha estat la producció, entre d’altres característiques. Això ens aportarà màxima transparència al consumidor i una gran seguretat alimentaria per part de la marca.

Finalment, el blockchain també ens permet millorar la interacció amb els clients i fomentar la comunicació multidireccional. A través d’aquesta tecnologia, podem preguntar opinions o realitzar enquestes, generar puntuacions i que per exemple aquestes es tradueixin amb punts i descomptes per incentivar-ne la participació.

La tecnologia està canviant el sector del retail i no té previst deixar-ho de fer. Contacta amb Evvo Retail si vols aprofitar totes les oportunitats que t’ofereix per potenciar el màrqueting retail de la teva empresa.