shop

Shopper marketing o l’art de convertir compradors en clients

Com convèncer el comprador al punt de venda? Els inputs que es troba el client abans de prendre la decisió de compra al punt de venda són infinits: gran varietat de productes, categories, models, seccions, … Així com els propis punts de venda a escollir. El shopper marketing treballa per considerar tots els estímuls i tàctiques per captar el públic objectiu al comerç, construir la marca a la seva ment i influir en el procés de compra del client.

L’objectiu és conèixer l’adn del comprador: saber en quin moment el client reconeix que té una necessitat i està disposat a realitzar la compra, per així analitzar el seu comportament.

 

Els reptes del marketing enfocat al comprador

El món, la societat, el client… evolucionen i, en conseqüència, l’estratègia de vendes ha de considerar l’entorn canviant i els nous models de consum. El marketing ha tingut una evolució molt clara, de centrar-se en el producte, ha passat a enfocar-se en el consumidor i les seves necessitats intrínseques, fins a contemplar els valors, necessitats i preocupacions de les persones.

Alguns dels reptes que té el shopper marketing al punt de venda són:

 

Aportar un valor afegit al consumidor

El valor afegit és aquell actiu sorpresa que no és esperat pel consumidor, i que per tant va més enllà de les seves expectatives. Té un important component diferenciador, de manera que permet crear un vincle emocional únic. Els seus efectes sobre el client són molt poderosos, ja que fem que se senti considerat per haver rebut aquell valor que anticipa les seves necessitats o desitjos, i alhora aconseguim un producte diferenciat.

Es tracta d’una estratègia creativa, preparada per destacar per davant la competència, que servirà perquè el client esculli el nostre producte o servei abans que qualsevol altre. Forma part del màrqueting de fidelització, basat en conservar el client a base de respondre a les seves necessitats, i treballar perquè repeteixi les compres al nostre negoci.

Sabies que el 70% de les decisions de compra es prenen al punt de venda?

Conèixer el nou comprador

El nou shopper és el comprador digital, que viu en un món omnicanal de manera autònoma, i pren les seves pròpies decisions. Conèixer aquesta nova perspectiva de compra és bàsic per poder preparar la millor estratègia de venda del nostre negoci. Ja no serveix captar el client a través de diferents canals considerant el seu customer journey, sinó que cal una estratègia 360º on no hi hagi límits ni d’espai ni de temps.

Analitzant el comprador, aconseguim crear estratègies més eficients perquè disposem de més informació sobre el seu comportament al punt de venda.

Construir una estratègia comuna entre retailer i fabricant

Teixir estratègies comunes és essencial per forjar lligams entre retailers i fabricants, i que els dos se’n puguin veure beneficiats. En aquest aspecte, en poden ser exemple el desenvolupament d’accions conjuntes de promoció, el treball d’estratègies per a incrementar la demanda, entre d’altres.

El client té l’última paraula i disposa d’un munt d’日本藤素
alternatives a la nostra a les que pot accedir amb immediatesa. És important dissenyar solucions que influeixin en el seu cicle de comportament i que beneficiïn tant retailers com fabricants.

 

Focalitzar l’estratègia al comprador

El gran error és centrar-nos en la marca o producte. Hem de crear estratègies centrades en el nostre comprador, analitzant-lo, captant les seves necessitats i desitjos, així com conèixer l’entorn per on es mou.

Focalitzar l’estratègia al consumidor ens permetrà crear campanyes personalitzades, dirigint-nos al client concret a través d’uns determinats canals, o considerant l’omnicanalitat adequada. Això ens permetrà treballar les relacions amb el nostre client i impulsar la fidelització amb ell.

El shopper marketing s’ha convertit en el centre de tota l’estratègia de marketing.

Què vol i què necessita el nostre comprador en el moment exacte que està comprant? Saber-ho podrem oferir concretament allò que busca.

És el moment d’estudiar els processos de compra del comprador, per a posicionar els nostres productes o serveis de forma efectiva. Contacta amb Evvo per replantejar la teva estratègia al punt de venda.