shop

Neuromarketing y el impacto en la decisión de compra

Neuromarketing i l’impacte en la decisió de compra

En un mercat de gran competència, la tecnologia i la innovació són la clau de la diferenciació, i necessitem una bona estratègia de neuromarketing per conèixer al consumidor i poder cobrir les seves necessitats i expectatives.

A través del neuromarketing el marketing retail descobreix què motiva al client a comprar com a base per tal d’elaborar estratègies que el portin a realitzar una compra. El neuromarketing és la ciència que ajuda a les marques a entendre millor el que els clients volen i necessiten, a través d’una psicologia comercial.

El 95% de les decisions de compra es fan de manera inconscient, a través de l’emoció.

No podem canviar el comportament dels consumidors, però si detectar els seus patrons de conducta, les seves necessitats, entendre com actuen al lloc de venda i saber què els motiva a l’hora de comprar.

Investiga犀利士5mg
ci
ó de mercats i big data

Les dades i la investigació de mercats ens ajuden a conèixer què és el que el consumidor realment espera de la marca. El feedback directe del client és important, però no és l’única font que hem de tenir en compte, ja que només ens proporciona com actua el client, però no els motius i les intencions que té a l’escollir una marca. Per conèixer el que realment pensa i sent el consumidor, cal una estratègia psicològica.

Amb el neuromarketing, les marques treballen les emocions del consumidor per a millorar la customer experience.

Tècniques de neuromàrketing per marketing retail

El neuromarketing utilitza tecnologies de la neurociència per resoldre problemes de marketing. Com per exemple, l’electromiografia, una tècnica basada amb elèctrodes situats als músculs facials, que determinen les emocions que experimenta una persona i el moviment que li provoquen. En aquest aspecte, per exemple, es poden registrar expressions de consumidors en reaccionar a certs estímuls.

El marketing retail té diferents oportunitats per crear una experiència d’usuari única per a augmentar les vendes; com per exemple:

Crear espais visualment atractius.

Cuidar el disseny i la imatge és essencial a l’hora de voler controlar les emocions, i voler crear espais agradables i que generin atracció. Per exemple, està demostrat que les formes curvilínies i circulars són millor assimilades pel cervell humà.

Captar l’atenció del consumidor

Els primers inputs que rebin els consumidors a l’accedir al punt de venda han de ser estudiats i treballats de manera especial. La primera impressió és molt important i servirà per captar la seva atenció.

Simplicitat i facilitat

Estudiar l’espai i dissenyar el punt de venda pensant en l’esquema mental del consumidor permetrà que aquest gaudeixi comprant amb total comoditat.

 

Contacta amb Evvo retail per dissenyar noves experiències al punt de venda.