Projecte MOM

Què és el Projecte MOM?

Una proposta de mobilitat per millorar els desplaçaments d’entrada a les grans ciutats. Una infraestructura automatitzada i elevada que ocupa les mitjanes de les autovies per on circulen vehicles autopilotats impulsats per energia magnètica i elèctrica.