HO FEM FÀCIL

TREBALLEM PER ASSOLIR RESULTATS. DISSENYEM PUNTS DE VENDA RACIONALS.
icona-innovacio-innovar

ANÀLISI
DE SITUACIÓ

FACTORS INTERNS
(PDV,  productes, equip…)
FACTORS EXTERNS
(Mercat, públic objectiu, competència, entorn, ubicació, comunicació…)

icona-innovacio-organitzar

DEFINICIÓ PROPOSTA COMERCIAL

  • Definició de posicionament
  • Definició espai comercial
  • Identitat i comunicació gràfica
icona-assessorament-mk-estrategic

SUPERVISIÓ
DEL PROJECTE

  • Treball per fases
  • Coordinació de les accions
  • Execució
  • Seguiment del projecte
  • Valoració i anàlisi de resultats

Analitzem l’entorn i la seva evolució
per projectar-nos al futur

M

È

T

O

D

E

Desenvolupament.

Treball per fases
Metodologia pròpia i coherent
Estratègia amb garantia de resultats